آزمایشگاه پایگاه داده ها

درس آزمایشگاه پایگاه داده یک از دروس عملی در رشته مهندسی کامپیوتر می باشد که معمولا مورد غفلت دانشجویان قرار می گیرد. اهمیت این درس برای آماده شدن دانشجو برای ورود به بازار کار و انجام پروژه های عملی بسیار بالاست. شما در این درس می توانید از ابتدا روند تولید و آماده سازی پایگاه داده را آموزش ببینید.

درس آزمایشگاه پایگاه داده یک از دروس عملی در رشته مهندسی کامپیوتر می باشد که معمولا مورد غفلت دانشجویان قرار می گیرد. اهمیت این درس برای آماده شدن دانشجو برای ورود به بازار کار و انجام پروژه های عملی بسیار بالاست. شما در این درس می توانید از ابتدا روند تولید و آماده سازی پایگاه داده را آموزش ببینید.

پایگاه داده مورد استفاده در این درس Access و SQL Server می باشد.

این دروه توسط مهندس مهرآبادی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه قم تهیه و تدوین شده است.

جلسه اول (رایگان)

معرفی
ماکروسافت اکسس
اشیاء موجود در اکسس
جداول اکسس 1
جداول اکسس 2
جداول اکسس 3، اصول طراحی ساخت دیتابیس (Primary key)
جداول اکسس 4، تنظیمات فیلدهای جداول
جداول اکسس 5، فیلدهای چندمقداری
جداول اکسس 6، نوع داده جدید در اکسس
نکات پایانی در جداول اکسس

جلسه دوم

تحلیل و پیاده سازی دیتابیس
ارتباطات جداول (Relation) قسمت اول
ارتباطات جداول (Relation) قسمت دوم
رابطه 1-1
رابطه چند به چند
تمرین طراحی پایگاه داده

جلسه سوم

تمرین و مثال طراحی دیتابیس
طراحی مثال قبل در اکسس
طراحی مثال در اکسس قسمت 2
ارتباطات جداول در مثال
فیلدهای تکراری بین جداول مختلف
شروع SQL Server
ارتباط بین دو جدول parent و child در SQL Server

جلسه چهارم

مروری بر مباحث گذشته
کوئری چیست؟
اولین کوئری در اکسس
انواع شرطها روی کوئری
کوئری پارامتری
ایجاد فیلدهای ترکیبی در کوئری ها
نکته مهم در ساخت کوئری ها
کوئری محاسباتی (محاسبه دستمزد)
یک تذکر
Lookup Query
مثال از Lookup query
ساخت کوئری از کوئری

جلسه پنجم

مروری بر مباحث
ساخت کوئری در SQL Server
اسکریپت نویسی در SQL Server
کوئری شرطی در SQL
کوئری پارامتری در SQL
کوئری محاسباتی در SQL
Lookup Query in SQL
کوئری از کوئری در SQL

جلسه ششم

انواع کوئری های خاص در دیتابیس
Make Table Query
Append Query
Update Query
Delete Query
مرور کوئری های گفته شده
Total Query (کوئری های تجمیعی)
یک کوئری حرفه ای در اکسس: CrossTab Query
Union Query

جلسه هفتم

کوئری های خاص در SQL
Append Query in SQL
Make Table Query in SQL
Update Query in SQL
Delete Query in SQL
Total Query in SQL
Crosstab Query in SQL
Union Query in SQL

جلسه هشتم

نکات SQL نویسی در SQL Server
پارامتری شرطی like در Sql
پارامتری شرطی In Existsدر SQL
TSQL (Transaction SQL(
کار با Tableها در Management Studio
دو نکته از ساخت جداول
ارتباط بین جداول (join)

جلسه نهم

مرور مطالب
mdf , ldf
بکاپ گیری از دیتابیس Backup from Database
Import and Export from other DB
امنیت در DB
سرویس SQL Serve Agent
Linked Server
Triggers
معرفی منابع تحقیق برای تسلط بیشتر روی SQL Server
مدرس دوره مهندس محمدجواد مهرآبادی
قیمت(تومان) 28,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.