داوری بین المللی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی) (کدرشته 1712017_99)

داوری بین المللی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی) (کدرشته 1712017_99)

محتوای درس به تدریج در قسمت "سرفصل دوره" بارگذاری خواهد شد.

دکتر جعفر نظام الملکی

دکتری حقوق خصوصی (دانشگاه قم)

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه قم، وکیل پایه 1 دادگستری


مقدمه

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3

جلسات آنلاین

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
مدرس دوره دکتر جعفر نظام الملکی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
عيسي پودات
سلام ممنونیم