حقوق مدنی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی) (کد دوره 1612011_18)

حقوق مدنی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی) (کد دوره 1612011_18)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دکتر اسماعیل نعمت اللهی

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم (دانشیار)

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/enematollahi


منابع دروس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
مدرس دوره دکتر اسماعیل نعمت اللهی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.