آموزش نرم افزار MS Word 2019 - پیشرفته

آموزش نرم افزار MS Word 2019 - پیشرفته

آموزش نرم افزار  MS Word 2019 - پیشرفتهتعداد ویدئو: 55

مدت زمان دوره: 340 دقیقه ( 5 ساعت و 40 دقیقه)

فصل اول: File & Home

معرفی دوره آموزش نرم افزار MS Word 2019 - پیشرفته
آشنایی با محیط استاندارد نرم افزار MS Word 2019
شروع کار با MS Word
اولین پروژه عملی در MS WOrd
دومین کار عملی در MS Word
آشنایی با حافظه Clipboard در MS Word
تنظیمات قلم یا Font در MS Word
پاراگراف بندی متن در MS Word
جستجوی یک کلمه در متن فایل Find & Replace -Word
روش های انتخاب متن در MS Word
سبک/شیوه/Style متن در MS Word
سبک/شیوه/Style متن در MS Word (بخش دوم)
سبک/شیوه/Style متن در MS Word (بخش سوم)

فصل دوم: Insert

الگوهای طرح جلد، ایجاد صفحه خالی / Pages
جدول بندی در MS Word (بخش اول)
جدول بندی در MS Word (بخش دوم)
جدول بندی در MS Word (بخش سوم)
جدول بندی در MS Word (مثال عملی)
استفاده از تصاویر در MS Word - Pictures
استفاده از اشکال گرافیکی در Shape - MS Word
استفاده از انواع دیاگرام Smart Art - MS Word
رسم نمودار با استفاده از ابزار Chart
عکس گرفتن از صفحه - ScreenShot
درج علائم کتابی - Bookmark
ایجاد لینک در متن - Hyperlink
درج توضیحات روی متن - Track Change & Comment
درج شماره صفحه -Page Number
درج سرصفحه و پاصفحه - Header & Footer
ایجاد فصل بندی در فایل - Section
سرصفحه و پاصفحه متفاوت در هر فصل - Header & Footer 2
اضافه کردن یک فایل با فرمت دیگر به متن - Insert Object
یک تکنیک در سرصفه و پاصفحه - Header & Footer 3
فرمول نویسی ریاضی در Equation - MS Word
استفاده از کاراکترهای ویژه - Symbol

فصل سوم: Design

درج نوشته زمینه صفحات یا واترمارک - Water Mark
تغییر رنگ زمینه صفحات - Page Color
درج حاشیه یا کادر برای صفحات - Page Border
تکنیک درج حاشیه متفاوت برای صفحات - Page Border 2
استفاده از الگوهای آماده - Them

فصل چهارم: Layout

تنظیمات صفحات - Page Setup
متن های چند ستونی (ستون بندی روزنامه ای) - Columns
شماره بندی سطرها - Line Number

فصل پنجم: References & Mailings

فهرست گیری خودکار - Table Of Content
پاورقی - Footnote
پی نوشت - EndNote
تبدیل پاورقی و پی نوشت به یکدیگر - EndNote
شماره گذاری برچسب ها - Caption
فهرست گیری خودکار از برچسب ها - Table Of Caption
تنظیم یک نامه برای چندین گیرنده - Mailing

فصل ششم: Review & view

مقایسه متن دو فایل مشابه - File Compare
ویرستار املایی و گرامری انگلیسی - Spelling
نماهای (ویوها) محیط کار MS Word
خودکار سازی عملیات ها با استفاده از ماکرو -Macro
یک تکنیک: اصلاح فونت های شناخته نشده - Technic 1
تبدیل فایل Word به PDF و برعکس - Technic 2
مدرس دوره مهندس محمدجواد مهرآبادی
قیمت(تومان) 40,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.