داده کاوی

این دوره به صورت مجازی و رایگان می باشد. در بخش سرفصل، امکان مشاهده محتوای هر قسمت، فراهم می باشد. شماره 02532103551 (ساعت 16 تا 18 روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه) پاسخگوی سؤالات کاربران می باشد. همچنین می توانید مطالب خود را در بخش نظرات همین دوره مطرح نمایید.


عصر امروز را عصر انفجار اطلاعات می نامند. تقریبا در هر موضوع مدّ نظر، مجموعه داده ها و اطلاعات فراوان در دسترس است. اما مشکلی که وجود دارد آن است که تجزیه و تحلیل این حجم داده، نیاز به روش هایی دارد که با سرعت و دقت زیادی، فرایند تحلیل داده ها را انجام دهند. این امر با استفاده از ماشین (کامپیوترهای) دیجیتال، میسر شده است. به حوزه ای که در آن، با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری، به پردازش و تحلیل داده پرداخته می شود، داده کاوی (Data mining) گفته می‏شود. 

در این دوره آموزشی با اصول و مفاهیم پایه ای داده کاوی آشنا می شویم. 


 

دکتر حسین امیرخانی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه قم

دکتر امیرخانی دکتری خود را در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب رتبه اول اخذ نموده اند. حوزه فعالیت ایشان یادگیری عمیق، شبکه های عصبی مصنوعی و داده کاوی می‏باشد. ایشان هم اکنون مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه قم می باشند.


مقدمه

تعریف داده کاوی
نقش انسان در داده کاوی
مراحل اعمال یک الگوریتم داده کاوی
استاندارد Crisp
باورهای غلط در مورد داده کاوی
بیان وظایف داده کاوی
توضیح وظایف داده کاوی

کاوش الگوهای مکرر، وابستگی و همبستگی

تعاریف
الگوریتم Apriori
مثال از الگوریتم Apriori
فرمت داده عمودی
مجموعه بسته و بیشینه
قواعد هم آیی
معیار لیفت

دسته بندی

تعاریف
درخت تصمیم
معیار بهره اطلاعاتی
بیش برازش و هرس درخت تصمیم
طبقه بندی بیزی
روش بیز ساده
یک مثال از روش بیز ساده
دسته بندی مبتنی بر قانون
روش نزدیک ترین همسایه
رگرسیون خطی
مثال از رگرسیون خطی - معیار ضریب تشخیص
رگرسیون چندمتغیره- رگرسیون غیر خطی
روش های ارزیابی کارایی دسته بندی
روش های ترکیبی دسته بندی

خوشه بندی

تعاریف و کاربردها
معیارهای فاصله
روش های پارتیشن بندی
الگوریتم Kmeans
نقاط قوت و ضعف Kmeans
خوشه بندی فازی و Kmedoids
خوشه بندی سلسله مراتبی
خوشه بندی مبتنی بر چگالی
روش های ارزیابی کارایی خوشه بندی

برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره دکتر حسین امیرخانی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.