مقاومت مصالح 1 (کارشناسی مهندسی عمران) کد دوره: 1516077-01

مقاومت مصالح 1 (کارشناسی مهندسی عمران) کد دوره: 1516077-01


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


کلاس های آفلاین

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9

کلاس های رفع اشکال آنلاین

رفع اشکال (جلسه اول آنلاین-24 فروردین 1399)
رفع اشکال (جلسه دوم آنلاین-31 فروردین 1399)
رفع اشکال (جلسه سوم آنلاین-07 اردیبهشت 1399)
رفع اشکال (جلسه آنلاین-14 اردیبهشت 1399)
مدرس دوره استاد علیرضا زرین اقبال
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.