خواندن و درک مفاهیم 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی) (کد دوره 1416095_48)

خواندن و درک مفاهیم 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی) (کد دوره 1416095_48)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


منابع درس

جلسه 1 _ قسمت 1
جلسه 1 _ قسمت 2
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
مدرس دوره دکتر محمود سلیمی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.