دینامیک(کارشناسی - مهندسی مکانیک ) (کد دوره 1524031_01)

دینامیک(کارشناسی - مهندسی مکانیک ) (کد دوره 1524031_01)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10-1
جلسه 10-2
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
مدرس دوره آقای دکتر کمیل حسین پور
قیمت(تومان) 19,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
محمدمهدي احترامي
سلام . من دانشجو دانشگاه قم هستم.این ترم دینامنیک برداشتم . برای استفاده از این فیلم ها باید هزینه بدم؟