جبر خطی عددی (کد دوره 1312172_80 و 1316077_72)

جبر خطی عددی (کد دوره 1312172_80 و 1316077_72)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دکتر عفت گلپر رابوکی

عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/eraboky


فایل های ویدئویی

دریافت فیلم جلسه 1
دریافت فیلم جلسه 2
دریافت فیلم جلسه 3
دریافت فیلم جلسه 4
دریافت فیلم جلسه 5
دریافت فیلم جلسه 6
دریافت فیلم جلسه 7
دریافت فیلم جلسه 8
دریافت فیلم جلسه 9
دریافت فیلم جلسه 10
دریافت فیلم جلسه 11
دریافت فیلم جلسه 12
دریافت فیلم جلسه 14

فایل های متنی

دریافت متن مربوط به جلسه 1
دریافت متن مربوط به جلسه 2
دریافت متن مربوط به جلسه 3
دریافت متن مربوط به جلسه 4
دریافت متن مربوط به جلسه 5
دریافت متن مربوط به جلسه 6
دریافت متن مربوط به جلسه 7
دریافت متن مربوط به جلسه 8
دریافت متن مربوط به جلسه 9
دریافت متن مربوط به جلسه 10
دریافت متن مربوط به جلسه 11
دریافت متن مربوط به جلسه 12
مدرس دوره دکتر عفت گلپر رابوکی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
زينب براتي طرقي
استاد لطفا جلسه 5 و 7 و8 هم بزارید ممنون از زحمات بی دریغ شما