اصول فقه 1

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره "اصول فقه 1" مینماید. مدت این دوره، 16 ساعت آموزشی و هزینه دوره 25.000 تومان میباشدقانونگذاري، تفسير قانون، اعمال و اجراي آن نياز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقت اصولي دارد، اساسا دانش اصول فقه به مثابه رشته اي روش شناختي مي تواند در حوزه هاي معرفتي و همه علوم اسلامي به کار آيد، به ويژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقي و براي دانش پژوهان رشته هاي حقوق اين ضرورت داراي اهميت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصي ايران مقتبس يا متاثر از فقه اسلامي است. حتي اصطلاحات عقود، ايقاعات، شروط و غيره که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهي است

عزیزالله فهیمی

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر عزیز الله فهیمی(متولد 1340) دوره‏ های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب در دانشگاه‏های تهران، شهید بهشتی (1377) و امام صادق (علیه السلام) (1388) گذرانده اند. همچنین دکتری فقه و اصول حوزوی را نیز در سال 1385 در رشته تخصصی فقه و اصول دریافت کرده اند. ایشان مؤلف کتب بسیار زیادی از جمله قواعد فقه 1 و 2 (ترجمه)، اصول فقه تکمیلی، اندیشه های تطبیقی ارث و وصیت، ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری و..... می باشند.


مدرس دوره عزیزالله فهیمی
قیمت(تومان) 25,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.