اصول خدمات مرجع (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) (کد دوره 1418160_80)

اصول خدمات مرجع (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی) (کد دوره 1418160_80)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

دریافت متن جلسات 1 تا 4
دریافت متن جلسات 5 و 6
جلسه 7 و 8
جلسه 9-10
جلسه 11و12
مدرس دوره خانم طاهره غلامی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.