متون فقه 2

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره "متون فقه 2" مینماید. مدت این دوره، 15 ساعت آموزشی و هزینه دوره 25.000 تومان میباشد

درس متون فقه از زمره دروس مهم در آزمون ورودي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاست كه نه تنها در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد حائز اهميت است و دانشجويان اين رشته ملزم به گذراندن اين درس هستند، بلكه در مقطع كارشناسي ارشد در گرايش‌هاي حقوق خصوصي و حقوق عمومي و حقوق جزا نيز تدريس مي‌گردد

دکتر محمد مهدی عزیزاللهی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر عزیزاللهی مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب از دانشگاه های شهید بهشتی و مدرسه عالی شهید مطهری در رشته حقوق خصوصی اخذ نموده اند. هم اکنون ایشان عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم هستند.


کتاب النکاح

مقدمه
العقد
اولیاء العقد
مسائل
المحرَّمات( بِالنَّسَب/ بالرِّضاع)
المحرَّمات (شروط الرِّضاع)
المحرَّمات ( بالمصاهَرۀ )
المحرَّمات ( بالمصاهَرۀ )
المحرَّمات ( الشبهة والزنا )
اَلکَفَاءَۀ
اَلکَفَاءَۀ
التعریض بالعقد
نكاح المتعه
المَهر
تفویض البُضع
تفویض المهر
استقرار المهر
حق الامتناع للزوجه
العیوب و والتدلیس
الاحکام العیوب
الاحکام العیوب
قاعدۀُ الفراش
الحِضانه
النَّفقات
النَّفقات
الطلاق
شروط المُطَلِّق
شروط المُطَلِّقه
العِدَد
الاحکام الطلاق
مدرس دوره دکتر محمد مهدی عزیزاللهی
قیمت(تومان) 25,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.