آشنایی با امداد و نجات و مدیریت بحران در حوادث طبیعی

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره "آشنایی با امداد و نجات و مدیریت بحران در حوادث طبیعی" که مخصوص مدیران دستگاه‌ها میباشد، مینماید. مدت این دوره، 8 ساعت آموزشی و هزینه دوره 150.000تومان میباشد

كشور ما همواره شاهد تغییرات زمین شناسی، تکتونیکی، جوی و زیست محیطی بوده و بروز بحران های ناشی از آنها، مانعی بر روند رو به رشد فعالیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و... محسوب می گردند.

بنابراین کسب آموزش های لازم جهت آمادگی و برنامه ریزی مناسب در مدیریت بهینه منابع (نیرو و امكانات) ضرورتی اجتناب ناپذیر در مدیریت بحران كشور می باشد. ازجمله اقدامات مورد نیاز در این زمینه ، برقراری ارتباط مؤثر بین گروه ها و سازمان های درگیر در بحران را می توان نام برد، تا با اجرای برنامه های آموزشی و مانورهای مستمر و واقعی، با دیدگاه استفاده بهینه از منابع و مدیریت واحد در بحران و قبل از آن، در بحران های آتی موفقیت بیشتری کسب نماییم

مهندس سید محمد مهدی غفوری

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه قم و مدرس دانشگاه

مهندس غفوری (متولد 1365) تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی عمران به ترتیب در دانشگاه های قم و خوارزمی گذرانده اند. ایشان هم اکنون دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی عمران (گرایش سازه) دانشگاه قم می باشند. ایشان در تمام مقاطع تحصیلی حائز رتبه اول در دوره خود بوده اند. همچنین در سال های 1385، 1386، 1392 و 1395 پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه قم بوده اند.


برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره مهندس سید محمد مهدی غفوری
قیمت(تومان) 150,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.