الکترونیک 1 کارشناسی - مهندسی برق) (1522100_22 و 1522100_96)

الکترونیک 1 کارشناسی - مهندسی برق) (1522100_22 و 1522100_96)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر سیروس راستانی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/srastani


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5-کاربرد های دایود یکسو سازی
جلسه 6-مدارهای برش
جلسه 7-مدار های چند برابر کننده
جلسه 8-مقدمات ترانزیستور
جلسه 9- ترانزیستور و تقویت کنندگی
جلسه 10-ترانزیستور 3
جلسه 11 -موضوع: ترانزیستور قسمت 4
جلسه 12-ترانزیستور قسمت 5 نواحی کاری اشباع قطع فعال
جلسه 13-ترانزیستور قسمت 6
جلسه 14 -ترانزیستور قسمت 7
جلسه 15-ترانزیستور دوقطبی بخش نهایی- پایدار کردن نقطه کار
جلسه 16-ترانزیستور تک قطبی
مدرس دوره دکتر سیروس راستانی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 4 نظر برای این درس موجود است.
حسن عسگري
ممنون عالی بود
دیانت
تشکر
سيدمحمدعلي مدني
سلام از دقیقه ۳۶ به بعد فیلم خالی هستش چرا ؟ استاد دیگع درس ندادن یا ضبط نشده
فاطمه منصوري متين
تقریبا تمام جلسات نیم ساعته هستن.