دوره مقدماتی Sketchup

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره مقدماتی Sketchup مینماید. مدت این دوره، 30 ساعت آموزشی و هزینه دوره 230تومان میباشد

از نیازهای اساسی تمام طراحان بیان تصویری ایده ها می باشد که در دنیای امروزی این کار توسط نرم افزارهای کامپیوتری انجام می شود. اسکچ آپ (SketchUp) یک برنامه مدل سازی سه بعدی برای کاربردهای متنوع معماری، طراحی داخلی و طراحی فضای سبز، عمران، مکانیک، فیلم سازی و طراحی بازی کامپوتری و یکی از ساده ترین و سریعترین برنامه های مدل سازی است.

برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره مهندس شیما صادقی
قیمت(تومان) 230,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.