آشنایی با تحلیل خطر لرزه‌ای {زمان تشکیل چهارشنبه ها 10:00 الی 12:00}

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره آشنایی با تحلیل خطر لرزه‌ای مینماید. زمان برگزاری دوره چهارشنبه ها 10:00 الی 12:00 ، 32 ساعت مدت آموزش و مبلغ 400.000 تومان هزینه دوره میباشد.

تحلیل خطر زلزله (Seismic Hazard Analysis) همواره برای مهندسین عمران جزو زمینه های پر ابهام و خاص بوده و به علت پیچیدگی این روش ها فقط تعداد معدودی از طراحان سازه قادر به درک و انجام پروسه تحلیل خطر احتمالاتی برای یک ساختگاه هستند .

تحلیل خطر احتمالاتی PSHA  زلزله به منظور طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با در نظر گرفتن عدم قطعیت در اندازه و موقعیت و اثر شدت لرزش یک زلزله در آینده موضوع بسیار مهمی است. هدف روش تحلیل خطر احتمالاتی زلزله بررسی و لحاظ این عدم قطعیت‌ها است. به منظور ارزیابی خطرپذیری یک سازه در مقابل زلزله ابتدا باید احتمال یا نرخ تجاوز لرزش زمین در محل سایت از محدوده سطوح شتاب مورد نظر را بدست آورد. این تحلیل در نهایت به رسم منحنی خطر زلزله در محل ساختگاه منجر می‌شود که به کمک آن می‌توان طیف طرح ساختگاه که مبنای طراحی لرزه‌ای سازه‌های خاص در برابر زلزله است را بدست آورد. تحلیل خطر احتمالاتی از چهار گام تشکیل شده است.

دکتر سید محمد مهدی غفوری

مهندسی عمران دانشگاه قم و مدرس دانشگاه

دکتر غفوری (متولد 1365) فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه قم٬ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله از دانشگاه خوارزمی و دکتری مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه قم می باشند. ایشان بهره مند از جوایز بنیاد ملی نخبگان بوده و در تمام مقاطع تحصیلی با رتبه اول فارغ التحصیل شده اند. همچنین دارای مقالات متعدد در مجلات معتبر بین المللی و داخلی بوده که در سال های 1385، 1386، 1392 و 1395 به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه قم انتخاب شده اند.


درس اول

آشنایی با مدل های احتمالاتی

درس دوم

آشنایی با مدل های حرکت زمین

درس سوم

روش های حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها

درس چهارم

تحلیل خطر لرزه ای تعیینی

درس پنجم

تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی

درس ششم

تحلیل خطر به روش سرشتی

درس هفتم

تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی وابسته به زمان

درس هشتم

توسعه طیف خطر

درس نهم

برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره دکتر سید محمد مهدی غفوری
قیمت(تومان) 400,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.