طراحی بر مبنای عملکرد با استفاده از نرم افزار perform 3d {زمان تشکیل چهار شنبه ها 8:00 الی 10:00}

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره آموزش طراحی بر مبنای عملکرد با استفاده از نرم افزار perform 3d مینماید. زمان برگزاری دوره چهار شنبه ها 8:00 الی 10:00 ، 42 ساعت مدت آموزش و مبلغ 450.000 تومان هزینه دوره میباشد.

نرم افزار CSI Perform 3D برنامه‌ا‌ی خاص با تمرکز ویژه روی طراحی مقاوم لرزه‌ای است. با استفاده از این برنامه می‌توان سازه‌های پیچیده‌ شامل سازه‌های با دیوار برشی را به صورت غیر خطی و بر اساس حالت های حدی مختلف مقاومت و تغییر شکل، تحلیل کرد. هندسه‌ی مدل را می‌توان از برنامه‌ی SAP2000 یا ETABS بازخوانی کرد. در برنامه‌ از انواع مختلفی از المان‌ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهای برشی(با بازشو)، دال کف، میراگرها و جداساز‌ها می‌توان استفاده کرد. تحلیل‌های غیر خطی می‌توانند به صورت استاتیکی و یا دینامیکی روی یک مدل انجام شوند. بارها می‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند

دکتر سید محمد مهدی غفوری

مهندسی عمران دانشگاه قم و مدرس دانشگاه

دکتر غفوری (متولد 1365) فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه قم٬ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله از دانشگاه خوارزمی و دکتری مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه قم می باشند. ایشان بهره مند از جوایز بنیاد ملی نخبگان بوده و در تمام مقاطع تحصیلی با رتبه اول فارغ التحصیل شده اند. همچنین دارای مقالات متعدد در مجلات معتبر بین المللی و داخلی بوده که در سال های 1385، 1386، 1392 و 1395 به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه قم انتخاب شده اند.


برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره دکتر سید محمد مهدی غفوری
قیمت(تومان) 450,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.