طراحی بر مبنای عملکرد با استفاده از نرم افزار perform 3d

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه قم در راستای بهود کیفیت آموزشی اقدام به برگزاری یک دوره آموزش طراحی بر مبنای عملکرد با استفاده از نرم افزار perform 3d مینماید. مدت این دوره، 42 ساعت آموزشی و هزینه دوره 450.000 تومان میباشد

نرم افزار CSI Perform 3D برنامه‌ا‌ی خاص با تمرکز ویژه روی طراحی مقاوم لرزه‌ای است. با استفاده از این برنامه می‌توان سازه‌های پیچیده‌ شامل سازه‌های با دیوار برشی را به صورت غیر خطی و بر اساس حالت های حدی مختلف مقاومت و تغییر شکل، تحلیل کرد. هندسه‌ی مدل را می‌توان از برنامه‌ی SAP2000 یا ETABS بازخوانی کرد. در برنامه‌ از انواع مختلفی از المان‌ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهای برشی(با بازشو)، دال کف، میراگرها و جداساز‌ها می‌توان استفاده کرد. تحلیل‌های غیر خطی می‌توانند به صورت استاتیکی و یا دینامیکی روی یک مدل انجام شوند. بارها می‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند

مهندس سید محمد مهدی غفوری

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه قم و مدرس دانشگاه

مهندس غفوری (متولد 1365) تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی عمران به ترتیب در دانشگاه های قم و خوارزمی گذرانده اند. ایشان هم اکنون دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی عمران (گرایش سازه) دانشگاه قم می باشند. ایشان در تمام مقاطع تحصیلی حائز رتبه اول در دوره خود بوده اند. همچنین در سال های 1385، 1386، 1392 و 1395 پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه قم بوده اند.


برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره مهندس سید محمد مهدی غفوری
قیمت(تومان) 450,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.