مالی 2 (کد دوره 1912096_01 و 1912096_81)

مالی 2 (کد دوره 1912096_01 و 1912096_81)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر علی صادقی پور

استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه قم

استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه قم


فایل های متنی

جزوه مالی 2
خلاصه مدیریت مالی ریموند

فایل های صوتی

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3

ارائه دانشجویان (فصل 7 کتاب ریموند) (گروه خانم امینی)

دریافت فایل صوتی (امینی)
دریافت فایل صوتی (ابراهیمی)
دریافت فایل صوتی (رضایی)
دریافت فایل صوتی (شجاعی)
دریافت فایل صوتی (میرزایی - بخش 1)
دریافت فایل صوتی (میرزایی - بخش 2)

ارائه دانشجویان (فصل 8 کتاب ریموند) (گروه خانم فلاح)

دریافت فایل ویدئویی ارائه (بخش 1)
دریافت فایل ویدئویی ارائه (بخش 2)
دریافت فایل ویدئویی ارائه (بخش 3)
دریافت فایل ویدئویی ارائه (بخش 4)

ارائه دانشجویان (فصل 9 کتاب ریموند) (گروه خانم جوادی)

دریافت فایل ارائه

نقش حسابداری در توسعه اقتصادی (ارائه خانم لنجابی)

دریافت فیلم جلسه

چالش های حسابداری اسلامی ایران (توضیح مقاله ای از دکتر موسی بزرگ اصل)(ارایه خانم خسروی)

دریافت فایل صوتی

ارائه (مدیریت دارائی های جاری)

دریافت فیلم ارائه

ارائه (تحلیل تکنیکال)

دریافت فیلم ارائه

ارائه (مدیریت دارائی های جاری- بخش دوم)

دریافت فیلم ارائه

ارائه (تأمين مالي كوتاه مدت)

دريافت فيلم ارائه

فصل 3 : سرمایه در گردش

دریافت فیلم (بخش اول)
دریافت فیلم (بخش دوم)

تولیدات دانشجویی: موضوع مهم "نابرابری" (توسط خانم محمودی)

دریافت فایل صوتی

تولیدات دانشجویی: موضوع بسیار مهم "پولشویی" (توسط خانم حسین پور)

دريافت فيلم ارائه

تولیدات دانشجوئی: مبحث بسیار مهم و جذاب تامین مالی اسلامی (صکوک)

دریافت متن ارائه
دریافت فیلم ارائه

فصل 4: بازار پول و سرمایه

دریافت فیلم (بخش اول)
دریافت فیلم (بخش دوم)
پاسخ به سؤالات دانشجویان

فصل 6: اجاره دارایی ها

دریافت فیلم (بخش اول)
دریافت فیلم (بخش دوم)
دریافت فیلم (بخش سوم)
دریافت فیلم (بخش چهارم)
مدرس دوره دکتر علی صادقی پور
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.