روابط کار در سازمان (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی) (کد دوره 1918102_01 و 1918102_66)

روابط کار در سازمان (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی) (کد دوره 1918102_01 و 1918102_66)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
مدرس دوره آقای مهدی محمدرضایی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 2 نظر برای این درس موجود است.
نیلوفر محبی
فایل برای من دانلود نمیشه
بهزاد نوری پور
...