زبان دوم 1 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی) (کد دوره 1416083_16 و 1416083_50 و 14161083_51)

زبان دوم 1 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی) (کد دوره 1416083_16 و 1416083_50 و 14161083_51)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت صوت جلسه 1_قسمت1
دریافت صوت جلسه 1_قسمت2
دریافت صوت جلسه 1_قسمت3
دریافت صوت جلسه 1_قسمت4
دریافت متن جلسه 1

جلسه 2

دریافت صوت جلسه 2
دریافت متن جلسه 2

جلسه 3

دریافت صوت جلسه 3
دریافت متن جلسه 3

جلسه 4

دریافت صوت جلسه 4
دریافت متن جلسه 4
دریافت متن جلسه 4 بخش 3
دریافت فایل صوت جلسه 4 بخش 3

جلسه 5

دریافت صوت جلسه 5
دریافت متن جلسه 5

جلسه 6

متن جلسه 6
صوت جلسه 6

جلسه 7

متن جلسه 7
صوت جلسه 7

جلسه 8

متن جلسه 8
صوت جلسه 8

جلسه 9

متن جلسه 9
صوت جلسه 9

جلسه10

جلسه10
جلسه10 متن

جلسه 11

جلسه 11 متن
جلسه 11

جلسه 12

جلسه 12 - متن
جلسه 12

جلسه 13

جلسه 13 متن
جلسه 13

جلسه 14

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 15 قسمت 1
جلسه 15 قسمت 2
مدرس دوره سید روح الله حسینی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 3 نظر برای این درس موجود است.
زهره اقبال
باعرض سلام و احترام تشکر از زحمات شما استاد گرامی
دیانت
سلام خواهش می کنم
مهسا شرفيان
C'est parfait