دوره Security+ (زمان برگزاری کلاسها روزهای دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 15:30 الی 17:30)

زمان برگزاری کلاسها روزهای دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 15:30 الی 17:30 مدت زمان دوره 30 ساعت بوده و پیش نیاز دانش شبکه در محدوده Network+ می باشد کلاس به محض رسیدن به حد نصاب تشکیل می شود و به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی می گردد. شماره تلفن تماس جهت پیگیری و پشتیبانی، 02532103556 از ساعت 11:30 تا 13:00 می باشد. همچنین متقاضیان می توانند سؤالات و پیگیری های خود را از طریق ارسال پیام در بحش نظرات انجام دهند.

همه ما می دانیم در عصر کنونی امنیت فضای سایبری یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه مهندسی IT بوده و یکی از دغدغه های اصلی همه سازمان ها و نهادها می باشد. 
موسسهCompTIA دوره استاندارد و پایه ای را با نام Security+ برای علاقمندان حوزه امنیت سایبری طراحی کرده است تا به صورت ابتدایی و ریشه ای به حوزه های مختلف امنیت پرداخته و مهارت های علاقمندان این حوزه را افزایش دهد. Security+ اولین دوره ای است که در دنیای امنیت مطرح می شود و گام نخستی است به دنیای امنیت سایبری.
گواهینامه این دوره مورد قبول جهانی واقع شده و دانش بنیادی شخص را در حوزه امنیت 

مهندس مجتبی زارع

دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه

مهندس مجتبی زارع (متولد کازرون- 1361)، دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه قم و همچنین عضو مرکز آپای دانشگاه می باشد. حوزه تخصصی ایشان، امنیت اطلاعات و اینترنت اشیاء می باشد.


Lesson 1: Security Fundamentals

The Information Security Cycle
Information Security Controls
Authentication Methods
Cryptography Fundamentals
Security Policy Fundamentals

Lesson 2: Security Threats and Vulnerabilities

Social Engineering
Physical Threats and Vulnerabilities
Physical Threats and Vulnerabilities
Network-Based Threats
Wireless Threats and Vulnerabilities
Software-Based Threats

Lesson 3: Network Security

Network Devices and Technologies
Network Design Elements and Components
Implement Networking Protocols
Apply Network Security Administration Principles
Secure Wireless Traffic

Lesson 4: Managing Application, Data, and Host Security

Establish Device/Host Security
Application Security
Data Security
Mobile Security

Lesson 5: Access Control, Authentication, and Account Management

Access Control and Authentication Services
Implement Account Management Security Controls

Lesson 6: Managing Certificates

Install a CA Hierarchy
Enroll Certificates
Secure Network Traffic by Using Certificates
Renew Certificates
Revoke Certificates
Back Up and Restore Certificates and Private Keys

Lesson 7: Compliance and Operational Security

Physical Security
Legal Compliance
Security Awareness and Training

Lesson 8: Risk Management

Security Policy Fundamentals Risk Analysis
Scan for Vulnerabilities
Mitigation and Deterrent Techniques

Lesson 9: Managing Security Incidents

Respond to Security Incidents
Recover from a Security Incident

Lesson 10: Business Continuity and Disaster Recovery Planning

Business Continuity
Plan for Disaster Recovery
Execute DRPs and Procedures
Appendix A: CompTIA® Security+® (Exam SY0-401) Objectives Mapping

برای دسترسی به این دوره نیاز است بصورت نقدی این دوره را خریداری کنید.

مدرس دوره مهندس مجتبی زارع
قیمت(تومان) 375,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.