زبان عمومی 1 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) (کد دوره 1818197_97)

زبان عمومی 1 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) (کد دوره 1818197_97)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11

دريافت جلسات آنلاين

جلسه اول آنلاين
مدرس دوره خانم دکتر اعظم وفایی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
سعيده اشيري سرد
بسیارعالی بود ممنون از استاد عزیزم خانم دکتر وفایی