اندازه گيري و آشكارسازي پرتو ها (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک (کد رشته 1314201_72)

اندازه گيري و آشكارسازي پرتو ها (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک (کد رشته 1314201_72)

اسلایدها حاوی فایل صوتی توضیح استاد درس می باشد. برای شنیدن صوت ها، پاورپوینت را در حالت تمام صفحه (Full screen) قرار دهدی. محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

خانم دکتر سیده زهرا اسلامی راد

عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/zeslamirad


جزوه درس

دریافت جزوه درس
جلسه 3

جلسه 1

دریافت منابع جلسه 1

جلسه 2

دریافت منابع جلسه 2

جلسه 3

دریافت فیلم جلسه 3 (قسمت اول)
دریافت فیلم جلسه 3 (قسمت دوم)

جلسه 4

دریافت فیلم جلسه 4

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5

جلسه 6

دریافت فیلم جلسه 6

جلسه 7

دریافت فیلم جلسه 7

جلسه 8

دریافت فیلم جلسه 8

جلسه 9

دریافت فیلم جلسه 9

جلسه 10

دریافت فیلم جلسه 10

جلسه 11

دریافت فیلم جلسه 11

جلسه 12

دریافت فیلم جلسه 12

جلسه 13

دریافت فیلم جلسه 13 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 13 (بخش دوم)
مدرس دوره خانم دکتر سیده زهرا اسلامی راد
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.