طراحي و ساخت معماري به كمك رايانه (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته معماری) (کد رشته های 1512104_12 و 1512104_97)

طراحي و ساخت معماري به كمك رايانه (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته معماری) (کد رشته های 1512104_12 و 1512104_97)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر مهدی اخترکاوان

عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/makhtarkavan


جلسه 1

مقدمه ای بر راینو

جلسه 2

اینترفیس و واحدها

جلسه 3

بخش 1: گونه های موجود برای مدل سازی در راینو
ترسیم دو بعدی در راینو
بخش 3: توضیحی در مورد تمرین قبل

جلسه 4

ابزارهای منحنی ها

کارگاه

بخش 1
بخش 2
بخش 3
بخش 4

جلسه 5

دریافت فیلم جلسه 5 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 5 (بخش دوم)
دریافت فیلم جلسه 5 (بخش سوم)

جلسه 6

بخش اول (رکورد هیستوری)

جلسه 7

دریافت فیلم جلسه 7 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 7 (بخش دوم)
دریافت فیلم جلسه 7 (بخش سوم)
دریافت فیلم جلسه 7 (بخش چهارم)
دریافت فیلم جلسه 7 (بخش پنجم)
دریافت فیلم جلسه 7 (بخش ششم)
دریافت فیلم جلسه 7 (بخش هفتم)

.

جلسه 8

دریافت فیلم جلسه 8 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش دوم)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش سوم)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش چهارم)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش پنجم)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش ششم)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش هفتم)
دریافت فیلم جلسه 8 (بخش هشتم)

جلسه 9

دریافت فیلم جلسه 9 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 9 (بخش دوم)
دریافت فیلم جلسه 9 (بخش سوم)
دریافت فیلم جلسه 9 (بخش چهارم)
دریافت فیلم جلسه 9 (بخش پنجم)
دریافت فیلم جلسه 9 (بخش ششم)

جلسه 10

دریافت فیلم جلسه 10 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 10 (بخش دوم)
دریافت فیلم جلسه 10 (بخش سوم)
دریافت فیلم جلسه 10 (بخش چهارم)

دریافت جلسات آنلاین

جلسه اول آنلاین

جلسه 11

دریافت فیلم جلسه 11 (بخش اول)
دریافت فیلم جلسه 11 (بخش دوم)
دریافت فیلم جلسه 11 (بخش سوم)
دریافت فیلم جلسه 11 (بخش چهارم)
دریافت فیلم جلسه 11 (بخش پنجم)
دریافت فیلم جلسه 11 (بخش ششم)
مدرس دوره دکتر مهدی اخترکاوان
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
سيدمحمديونس باستان
سلام استاد این الان جلسه اول رو اورده ولی بقیه رو ورود نمیکنه