روش تحقیق در مدیریت (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت) (کد دوره 1914092_57)

روش تحقیق در مدیریت (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت) (کد دوره 1914092_57)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

خانم سمیرا دلبری

استاد مدعو گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم

استاد مدعو گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم


جلسات 1 و 2

فایل صوتی جلسه 1 (اصلاح شده و تکمیل شده)
جلسه 2

جلسه 3

جلسه 3 بخش 1
جلسه 3 قسمت 2
جلسه 3 قسمت 3

جلسه 4

جلسه 4 قسمت 1
جلسه 4 قسمت 2

جلسه 5

جلسه 5
جلسه 6: روش های جمع آوری داده ها
جلسه 7

سایر جلسات

مدرس دوره خانم سمیرا دلبری
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
زينت سادات روستائيان
ممنون ازتون خوب بود