روش ها و شيوه هاي تدبر در قرآن (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث) (کد دوره 1816205_01)

روش ها و شيوه هاي تدبر در قرآن (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث) (کد دوره 1816205_01)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دکتر عزت الله مولائی نیا

عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

لینک صفحه شخصی استاد در سایت دانشگاه قم https://qom.ac.ir/emolayee


منابع درس

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
کل فایلها تا 21 اردیبهشت
جلسه 7
جلسه 10
جلسه 11
مدرس دوره دکتر عزت الله مولائی نیا
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
مرتضي افخمي
بنام خدا/از کلیه دست اندکاران، کارشناسان ونیز اساتید محترمی که با ارسال فایلهایشان ما را از طی مسافت طولانی و مشکلات رفت و آمد ونیز نگرانی حضور غیاب معاف کردند تشکر میکنیم و خدا را شکر گزاریم. انشاله بتوانیم در حالت مجازی بهتر از حالت حضوری یادگیری داشته باشیم