مکاتبات تجاری و گزارش (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری) (کد رشته 1912097_80)

مکاتبات تجاری و گزارش (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری) (کد رشته 1912097_80)

ایمیل استاد:  saeidparvizi2014@gmail.com

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

آقای سعید پرویزی

استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه قم

استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه قم


دریافت فایل های صوتی

پیام صوتی استاد
جلسه 1
جلسه 2

دریافت فایل های متنی

دریافت متن درس
مدرس دوره آقای سعید پرویزی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.