ارزيابي اقتصادي طرح ها (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی علوم اقتصادی) (کد رشته 1916144_01 و 1916029_01)

ارزيابي اقتصادي طرح ها (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی علوم اقتصادی) (کد رشته 1916144_01 و 1916029_01)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

آقای حسين غفور زاده

استاد مدعو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

استاد مدعو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم


منابع درس

منبع درس
جلسه دوم (فصل سوم)
جلسه سوم (فصل چهارم)
جلسه چهارم (فصل پنجم)
جلسه پنجم (فصل ششم)
جلسه ششم (فصل هفتم)
مدرس دوره آقای حسين غفور زاده
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما 2 نظر برای این درس موجود است.
سيدمحمدجواد رضوي راد
با عرض سلام و خسته نباشید برای این مدت همه ی اسلاید ها را مطالعه کنیم
مهران وحيداقدم مهرباني
باو منبع درسیه باید بعد توضیحات استاد مطالعه شود