حقوق جزای بین المللی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) (کدرشته 1714015_99)

حقوق جزای بین المللی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) (کدرشته 1714015_99)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

جلسه 1

دریافت فایل جلسه 1

جلسه 2

دریافت جلسه 2

جلسه 3

دریافت جلسه 3

جلسه 4

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 5

جلسه 6 - با استاد درس هماهنگی شده است

جلسه 7

جلسه 7

(ضبط شده جلسات آنلاین)

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
مدرس دوره دکتر ابوالفتح خالقی
قیمت(تومان) 10,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
نرگس نادريان قهفرخي
جلسه ۵ و ۶ رو نیست ولی جلسه ۷ هست