اخلاق حقوق و قضا (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

اخلاق حقوق و قضا (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

تولید محتوای این درس هنوز انجام نشده است. دانشجویان کارشناسی که این درس را به عنوان دانشجوی میهمان اخذ کرده اند می‏توانند در صورت نیاز مبرم به اخذ این درس، جزوه قرار داده شده در بخش "سرفصل دوره" را مطالعه نمایند. سؤالات امتحان از این جزوه مطرح می‏گردد. 

منابع درسی

دریافت جزوه درس
مدرس دوره دکتر مرتضی فتحی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.