پیشگیری از جرم (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

پیشگیری از جرم (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

تولید محتوای این درس هنوز انجام نشده است. دانشجویان کارشناسی که این درس را به عنوان دانشجوی میهمان اخذ کرده اند می‏توانند در صورت نیاز مبرم به اخذ این درس، کتاب کليات پيشگيری از جرم نوشته دکتر غلامرضا محمد نسل انتشارات میزان را مطالعه نمایند. امتحان از مطالب این کتاب (تا انتهای فصل سوم کتاب (پیشگیری وضعی) ) طرح می شود. 

مدرس دوره دکتر مرتضی فتحی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.