حقوق جزای اختصاصی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

حقوق جزای اختصاصی 2 (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق)

محتوای این درس هنوز تولید نشده است. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که این درس را به عنوان درس جبرانی اخذ کرده اند برای امتحان کتاب زیر را مطالعه نمایند. 
کتاب جزای اختصاصی دکتر محمد صادقی مبحث کلاهبرداری و خیانت در امانت

درس منبعی ندارد

مدرس دوره دکتر ابوالفتح خالقی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.