تاریخ تحولات حقوق کیفری

تاریخ تحوّلات حقوق كیفرى به طور كلّى مورد بررسى قرار گرفته و سپس به بررسى تحوّلات حقوق كیفرى در پرتو اندیشه‏ها و مكاتب فلسفى پرداخته شده و نیز تاریخ حقوق جزاى ایران را مورد بررسى قرار گرفته است.

بررسى حقوق كیفرى و موضوعات مرتبط با آن بدون شناخت مبادى و پیدایش آن در طول قرون و اعصار گذشته و نیز بدون توجّه به گذشته‏ها و تجارب حاصل در این خصوص امكان‏پذیر نیست. حقوق كیفرى در شكل امروزى خود حاصل تحوّلات گسترده اجتماعى و بشرى در طول تاریخ است. به عقیده پژوهشگران، همه قوانین جدید و حتّى قوانینى كه گرایش آنها به ظاهر انقلابى است، زاییده تحولاتى است كه در روش‏هاى قبلى حقوق به وجود آمده و چنانچه منابع و منشاء تاریخى آنها معلوم نشود، نمى‏توان درست به حقیقت آنها پى برد. در واقع براى كسانى كه بخواهند موقعیت دقیق تأسیسات حقوق جزاى امروزى را در سیر تحول تمدن بشرى و نظام اجتماعى بدانند، بررسى تاریخ حقوق كیفرى لازم و ضرورى است.

مرحوم پروفسور محمود آخوندی

پروفسور آخوندی

محمود آخوندی تحصیلات ابتدایی خود را در اهر آغاز کرد و برای آموزش دوره متوسطه ۶ ساله به تبریز رفت. سپس در رشته حقوق قضایی وارد دانشگاه تهران شد و پس از دریافت لیسانس قضایی راهی شهر نوشاتل سوئیس شد. آخوندی در ۱۳۴۰ در رشته حقوق جزا پایان‌نامه دکترای خود را با هدایت فرانسوا کلر با موضوع حقوق جزای اسلامی و تأثیر آن در حقوق جزای ایران گذراند. محمود آخوندی، بعد از بازگشت به ایران، در اهر بعنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان و بعد رئیس دادگاه بخش مشغول فعالیت شد. شش ماه دادرس علی‌البدل بود. سپس بازپرس دادسرای تبریز شد و مأموریت پیدا کرد در دانشگاه ملی حقوق جزا تدریس کند. کمی بعد او را به کرج منتقل کردند و دادیار این شهر شد. سپس به عنوان دادیار دادسرای تهران منصوب شد و پس از آن به اداره حقوقی دادگستری انتقال پیدا کرد و مامور خدمت در دانشگاه ملی و معاون آموزشی دانشکده حقوق آن دانشگاه گردید. در سال ۱۳۵۲ به آمریکا رفت و پس از برگشت از آمریکا در دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری مشغول به کار شد و بعد مسئولیت پارلمانی دادگستری را عهده‌دار شد. در واقع طرح‌های دادگستری را وی تهیه می‌کرد. وی عضو هیأت علمی دانشگاه هاوایی، معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مسئول پارلمانی دادگستری تهران، رئیس دادگاه جنحه، رئیس دادگاه استان تهران، رئیس دادگاه جنایی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه قم بود. ایشان در ۲ فروردین ۱۳۹۴ در سن ۸۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.


محتوای دوره

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
مدرس دوره مرحوم پروفسور محمود آخوندی
قیمت(تومان) 59,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.