آزادی های عمومی
مدرس دوره دکتر مرتضی کامل نواب
قیمت(تومان) 0
نظرات شما ۳ نظر برای این درس موجود است.
جواد منصوري جوانمردي
خوی خیلی خوب
9844172054
بزرگوار کلاس که تشکیل نشد!اینجا هم که محتوایی بارگزاری نشده!!! پس دقیقا چه چیزی خیلی خوب ه؟!
علي ديلمي
جلسه دوم بااینکه محدودبود امامفید واستفاده کردم باتشکر