روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی

روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل یکی از دروس اصلی رشته بین الملل در مقطع ارشد می باشد.

دکتر احمدرضا توحیدی

دکتر توحیدی

دکتر توحیدی، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، دکتری خود در رشته حقوق بین الملل را با کسب رتبه اول از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند. . ایشان مؤلف کتب و مقالات متعددی در زمینه حقوق بین الملل می باشند. از جمله کتاب های ایشان می توان به "حقوق سازمان های بین المللی" (نشر میزان)، "نقش حقوق اسلامی در تفسیر قوانین و مقررات" و "ساختار قدرت و دولت" اشاره کرد. "


محتوای جلسه اول

جلسه اول(15-7-1398)
جلسه دوم(22-7-1398)
جلسه سوم(29-7-1398)
جلسه چهارم(13-8-1398)
جلسه پنجم(21-8-1398)
جلسه ششم(28-8-1398)
جلسه هفتم (12_09_1398)
جلسه هشتم (19_09_1398)
جلسه نهم (جلسه آخر) (26_09_1398)
مدرس دوره دکتر احمدرضا توحیدی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.