سمینار کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

در این درس، توضیحاتی در خصوص نحوه انجام درس سمینار یک واحدی رشته حقوق بین الملل مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود.

در این درس، توضیحاتی در خصوص نحوه انجام درس سمینار یک واحدی رشته حقوق بین الملل  مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. 

دکتر احمدرضا توحیدی

دکتر توحیدی

دکتر توحیدی، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، دکتری خود در رشته حقوق بین الملل را با کسب رتبه اول از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده اند. . ایشان مؤلف کتب و مقالات متعددی در زمینه حقوق بین الملل می باشند. از جمله کتاب های ایشان می توان به "حقوق سازمان های بین المللی" (نشر میزان)، "نقش حقوق اسلامی در تفسیر قوانین و مقررات" و "ساختار قدرت و دولت" اشاره کرد. "


جلسه اول

مدرس دوره دکتر احمدرضا توحیدی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما ۱ نظر برای این درس موجود است.
عيسي پودات
ممنونم پودات هستم حتمن استفاده خواهم کرد