متون فقه 1

آگاهی از مسائل فقهی در مورد معاملات و آشنایی با روش استدلال و استنباط و اجتهاد در مسائل

در درس متون فقه در مقطع کارشناسی ارشد، طبق سیلابس وزارت علوم یک یا چند مبحث از مباحث زیر به انتخاب استاد تعیین و تدریس می شود.

 1. بیع و خیارات
 2. اقاله
 3. اجاره
 4. دین
 5. رهن
 6. حجر
 7. ضمان
 8. حواله
 9. کفالت
 10. صلح
 11. شرکت
 12. مضاربه
 13. مزارعه
 14. مساقات
 15. ودیعه
 16. عاریه
 17. وکالت
 18. جعاله
 19. شفعه
 20. وصیت
 21. ارث
 22. سبق و عاریه
 23. نکاح و طلاق

دکتر دیلمی

دانشيار گروه حقوق خصوصی

دانشيار گروه حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه قم


صوت و فیلم جلسات

لینک فیلم جلسه اول
مدرس دوره دکتر دیلمی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.