متون فقه رشته (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی) (کدرشته 1712025_99)

آگاهی از مسائل فقهی در مورد معاملات و آشنایی با روش استدلال و استنباط و اجتهاد در مسائل

در درس متون فقه در مقطع کارشناسی ارشد، طبق سیلابس وزارت علوم یک یا چند مبحث از مباحث زیر به انتخاب استاد تعیین و تدریس می شود.

 1. بیع و خیارات
 2. اقاله
 3. اجاره
 4. دین
 5. رهن
 6. حجر
 7. ضمان
 8. حواله
 9. کفالت
 10. صلح
 11. شرکت
 12. مضاربه
 13. مزارعه
 14. مساقات
 15. ودیعه
 16. عاریه
 17. وکالت
 18. جعاله
 19. شفعه
 20. وصیت
 21. ارث
 22. سبق و عاریه
 23. نکاح و طلاق

دکتر دیلمی

دانشيار گروه حقوق خصوصی

دانشيار گروه حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه قم


صوت و فیلم جلسات

جلسه اول(15-7-1398)
جلسه دوم(22-7-1398)
جلسه سوم(29-7-1398)
جلسه چهارم(6-8-1398)
جلسه پنجم(13-8-1398)
جلسه ششم (20-8-1398)
جلسه هفتم(27-8-1398)
جلسه هشتم (04_09_1398)
جلسه نهم (11_09_1398)
جلسه دهم (18-09-1398)
جلسه یازدهم (25_9_98)
جلسه دوازدهم (02_10_1398)
جلسه سیزدهم (09-10-98)
مدرس دوره دکتر دیلمی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.