استاتیک

استاتیک علمی است، که شرایط تعادل اجسام را بررسی می کند.

استاتیک، بخشی از علم مکانیک است که در باره شرایط تعادل اجسام، تحت نیروهای وارد بر آنها بحث می‌کند. کاربرد استاتیک در شاخه‌های مهندسی، در ارتباط با طراحی سازه‌ها و ماشین‌ها است به نحوی که این سیستمها بتوانند تحت بارگذاری‌های وارد شده بر آنها، تعادل خود را حفظ نموده و نیروها را تحمل یا تبدیل کنند. محتوای تولید شده در اینجا، به صورت یک درس سه واحدی مجازی در رشته‌های مهندسی مکانیک، عمران، معدن، صنایع، و شیمی قابل ارائه است.

پیشنیازهایی از حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه تحلیلی، و فیزیک عمومی برای این درس لازم بوده و مطالب ارائه شده، در دروس بعدی مهندسی مانند مقاومت مصالح، تحلیل سازه، و طراحی اجزاء ماشین قابل استفاده می‌باشد.

مهندس محمد رسول نجفی

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم

جناب آقای مهندس محمد رسول نجفی، تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) در سال 1382 در دانشگاه شیراز به اتمام رسانده‏ اند. ایشان هم اکنون دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی مکانیک (دینامیک، ارتعاشات و کنترل) در دانشگاه شهید بهشتی هستند. تألیف دو کتاب، مقالات متعدد در ژورنال‏ها و کنفرانس‏های معتبر و 14 سال تدریس مداوم دروس مختلف رشته مهندسی مکانیک ازجمله سوابق وی به شمار می‏ آید. ایشان از سال 1390 تا کنون، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم می ‏باشند.


جلسه اول

طرح درس

جلسه دوم

علم استاتیک

جلسه سوم

نیرو و برآیند

جلسه چهارم

تجزیه نیرو

جلسه پنجم

گشتاور

جلسه ششم

کوپل

جلسه هفتم

سیستم کوپل-نیرو

جلسه هشتم

برآیند سیستم

جلسه نهم

نمودار آزاد

جلسه دهم

مسائل صفحه‌ای

جلسه یازدهم

تعادل در صفحه

جلسه دوازدهم

شرایط تعادل

جلسه سیزدهم

مسائل فضایی

جلسه چهاردهم

تعادل در فضا

جلسه پانزدهم

روش مفاصل

جلسه شانزدهم

روش مقاطع

جلسه هفدهم

خرپاهای فضایی

جلسه هجدهم

قابها و ماشینها

جلسه نوزدهم

مراکز هندسی

جلسه بیستم

اجسام مرکب

جلسه بیست و یکم

بار گسترده روی تیرها

جلسه بیست و دوم

نمودارهای برش و خمش

جلسه بیست و سوم

تحلیل کابلها

جلسه بیست و چهارم

نیروهای گسترده

جلسه بیست و پنجم

اصطکاک

جلسه بیست و ششم

اصطکاک در پیچها

جلسه بیست و هفتم

روش کار مجازی

جلسه بیست و هشتم

انرژی پتانسیل فنر

جلسه بیست و نهم

گشتاور اینرسی سطوح

جلسه سی ام

مدرس دوره مهندس محمد رسول نجفی
قیمت(تومان) 35,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.