دوره آموزشی متون حقوقی جزایی (مخصوص دانشجویان کارشناسی حقوق)

ویدئوهای آموزشی مربوط به این دوره، در قسمت سرفصل دوره قرار داده شده است. در صورت داشتن هر گونه سؤالی، کارشناسان ما در ساعت 16:00 تا 18:00 روزهای شنبه تا سه شنبه، با شماره 02532103551 پاسخگو می باشند.

با توجه به این که برخی از منابع علمی به زبان خارجی است و گاهی برای تعامل با کشورهای دیگر نیازمند زیان خارجی هستیم دانشجوی کارشناسی حقوق لازم است با اصطلاحات حقوقی به زیان خارجی آشنا گردد. 

هدف از این دوره آموزشی آشنا ساختن دانشجویان با اصطلاحات حقوقی به زبان خارجی و کمك به درك و فهم متون حقوقی خارجی در حوزه حقوق جزا می باشد. 

 

دکتر محمد مهدی عزیزاللهی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر عزیزاللهی مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب از دانشگاه های شهید بهشتی و مدرسه عالی شهید مطهری در رشته حقوق خصوصی اخذ نموده اند. هم اکنون ایشان عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم هستند.


Introduction

Introduction_Part1
Introduction_part2
Introduction_Part3

The Interpretation of Criminal Statutes

Part1

Classification of offences

Part1
Part2

The external elements of an offence

Part1
Part2

A state of affairs amounting to an actus reus

Part1
Part2
Part3
Part4

An omission to act as an actus reus

Part1

Liability for omission based on statute

Part1

Liability for omission based on employment

Part1

Causation

Part1
Part2
Part3
Part4
Part5

Causation in Law

Part1
Part2
Part3

Mens Rea: The Mental Element

Part1
Part2
Part3
Part4
Part5
part6
Part7
Part8
Part9
Part10
Part11
Part12

####

مدرس دوره دکتر محمد مهدی عزیزاللهی
قیمت(تومان) 25,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.